Các hoạt động của sinh viên

Chỉ mụcThời gianHọ và tênMô tả
172516-03-2014 23:28:40t 12New user created:t 12
271513-03-2014 09:33:33s quangNew user created:s quang
365111-03-2014 14:37:54gv1 Giảng viênNew user created:gv1 Giảng viên
464511-03-2014 13:29:27hoc vien 1 VUFNew user created:hoc vien 1 VUF
564208-03-2014 15:07:01vuf 1New user created:vuf 1
661704-03-2014 14:35:40New user created:s 11
761003-03-2014 16:55:07New user created:tt 1
851821-02-2014 23:33:11New user created:test 10
951621-02-2014 22:52:56New user created:test 9
1051521-02-2014 17:14:30New user created:test nu
1151421-02-2014 16:02:19New user created:test 6
1251321-02-2014 11:53:03New user created:test 5
1351221-02-2014 11:48:35New user created:test 4
1451121-02-2014 10:28:53New user created:test m3
1551021-02-2014 10:23:57New user created:test t
1636615-02-2014 22:20:08t8 was assigned to course course 4
1736515-02-2014 22:18:53New user created:t 8
18511-02-2014 15:07:47New user created:s 9
Chỉ mụcThời gianHọ và tênMô tả