Các hoạt động gần đây

Chỉ mụcThời gianHọ và tênMô tả
172516-03-2014 23:28:40t 12New user created:t 12
272416-03-2014 23:22:38t 11New user created:t 11
371513-03-2014 09:33:33s quangNew user created:s quang
465111-03-2014 14:37:54gv1 Giảng viênNew user created:gv1 Giảng viên
564511-03-2014 13:29:27hoc vien 1 VUFNew user created:hoc vien 1 VUF
664208-03-2014 15:07:01vuf 1New user created:vuf 1
761704-03-2014 14:35:40New user created:s 11
861003-03-2014 16:55:07New user created:tt 1
951821-02-2014 23:33:11New user created:test 10
1051621-02-2014 22:52:56New user created:test 9
1151521-02-2014 17:14:30New user created:test nu
1251421-02-2014 16:02:19New user created:test 6
1351321-02-2014 11:53:03New user created:test 5
1451221-02-2014 11:48:35New user created:test 4
1551121-02-2014 10:28:53New user created:test m3
1651021-02-2014 10:23:57New user created:test t
1738616-02-2014 00:30:21vufadmin was assigned to course mdl
1838716-02-2014 00:30:21Course's name mdl created
1936615-02-2014 22:20:08t8 was assigned to course course 4
2036515-02-2014 22:18:53New user created:t 8
2133215-02-2014 10:37:29New user created:t c
22811-02-2014 15:37:27t2 was assigned to course course 1
23911-02-2014 15:37:27Course's name course 1 created
24711-02-2014 15:11:10User updated:t 2
25611-02-2014 15:10:17New user created:t 2
26511-02-2014 15:07:47New user created:s 9
Chỉ mụcThời gianHọ và tênMô tả