Quyết định và Biên bản liên quan

Tiếng Việt
số Quyết định tải về
180/QĐ-BXD VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI DIỄN ĐÀN ĐÔ THỊ VIỆT NAM tải về
  BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ DIỄN ĐÀN ĐÔ THỊ VIỆT NAM (VUF) tải về
996/QĐ-BXD VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ tải về
741/QĐ-BXD VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN ĐIỀU PHỐI DIỄN ĐÀN ĐÔ THỊ VIỆT NAM tải về
1428/QĐ-BXD VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ THƯ KÝ DIỄN ĐÀN ĐÔ THỊ VIỆT NAM tải về
1223/QĐ-BXD VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU PHỐI DIỄN ĐÀN ĐÔ THỊ VIỆT NAM tải về
1602/QĐ-BXD VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI DIỄN ĐÀN ĐÔ THỊ VIỆT NAM tải về
514/VPCP-QHQT VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA DIỄN ĐÀN ĐÔ THỊ CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TÀI TRỢ QUỐC TẾ tải về
1934/BXD-KTQH VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG DIỄN ĐÀN ĐÔ THỊ CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TÀI TRỢ tải về