Chức năng, nhiệm vụ của Ban điều phối Diễn đàn

Tiếng Việt

 

Ban điều phối Diễn đàn

Ban Điều phối Diễn đàn đô thị Việt nam đã được kiện toàn theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, bao gồm:

·         Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Ông Trịnh Đình Dũng là Trưởng ban, đồng thời là Chủ tịch Diễn đàn Đô thị Việt Nam.

·         Giám đốc Ngân hàng thế giới - đồng Chủ tịch

·         Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng Ban;

·         Ông Đỗ Viết Chiến, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Phó trưởng Ban;

·         Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng - Phó trưởng Ban;

·         Ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên, Tổng thư ký;

·         Ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ - Ủy viên

·         Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và đầu tư - Ủy viên;

·         Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và môi trường - Ủy viên;

·         Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam - Ủy viên;

·         Bà Vũ Thị Vinh, Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam - Ủy viên;

·         Ông Nguyễn Quang, Giám đốc Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc UN Habitat tại Việt Nam - Ủy viên.

Ban điều phối diễn đàn còn có đại diện các tổ chức Quốc tế đã ký biên bản ghi nhớ về Diễn đàn đô thị Việt Nam ngày 22/10/2003.

Các nhiệm vụ chính của Ban điều phối Diễn đàn:

1.    Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế giữa các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan nhằm điều phối, nghiên cứu và hỗ trợ cho các hoạt động quản lý và phát triển đô thị;

2.    Xúc tiến việc hợp tác trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà tài trợ với chính phủ và các Bộ, ngành, chính quyền đô thị trong đó chú trọng chính quyền các thành phố;

3.    Xúc tiến trao đổi kinh nghiệm trực tiếp về quản lý, phát triển đô thị và thiết lập liên kết mạng lưới các thành phố và các bên có liên quan;

4.    Tham vấn các đối tác về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, các ưu tiên trong chương trình phát triển đô thị của Chình phủ và các nhà tài trợ ODA cũng như các vấn đề cụ thể khác;

5.    Hướng dẫn Diễn đàn đô thị Việt Nam hoạt động có hiệu quả;

6.    Tổng hợp các kiến nghị của Diễn đàn đô thị báo cáo Bộ XD để trình Thủ tướng chính phủ xem xét.

Các thành viên của Diễn đàn (12/2014)