Nhân sự mới Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng

10:26 | 23/06/16

 Ngày 22/6, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đã trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị.

Theo đó, tại Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ ký ngày 22/6/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn - Tiến sỹ Kinh tế, Hàm Vụ trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phát triển đô thị.

Ông Nguyễn Tường Văn sinh ngày 18/7/1971, trước khi được bổ nhiệm đã từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật trong thời gian 7 năm và có hơn 20 năm công tác ngành tại Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chúc mừng ông Nguyễn Tường Văn nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Xây dựng, đồng thời chúc mừng Cục Phát triển Đô thị đã kiện toàn tổ chức, nhân sự.

Thứ trưởng mong tân Cục trưởng phát huy năng lực, thế mạnh và kinh nghiệm, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Phát triển Đô thị tiếp tục kết nối, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong công tác điều hành và quan hệ phối hợp tốt với các cục, vụ, viện khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tường Văn hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ, bám sát 8 nhóm lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó phát triển đô thị là một lĩnh vực trọng tâm; đồng thời thực hiện tốt Chương trình hành động của Bộ Xây dựng đã đề ra.

Ninh Toàn