Vihajico là thành viên Diễn đàn Đô thị Việt Nam VUF

11:00 | 03/07/15

 

D Do thi

Ông Bùi Tiến Hùng, Phó tổng giám đốc Vihajico nhận Chứng chỉ chứng nhận thành viên từ Tổng thư ký VUF Trần Quốc Thái

Trở thành thành viên chính thức của VUF, Vihajico sẽ có quyền đóng góp ý kiến, chia sẻ thông tin thông qua đối thoại chính sách và thông qua VUF đề xuất tiếng nói với Chính phủ và cơ quan ra quyết định liên quan đến lĩnh vực đô thị tại Việt Nam.

 

Ông Bùi Tiến Hùng, Phó Tổng Giám đốc Vihajico đánh giá: "Đây là một bước tiến mới của Vihajico, khẳng định vai trò và vị thế của công ty trong việc thúc đẩy phát triển mô hình đô thị bền vững tại Việt Nam và hỗ trợ địa phương trong việc quản lý hiệu quả nhằm tạo nên những cộng đồng dân cư đô thị năng động và một mô hình kinh tế với sự tham gia đầu tư hài hòa của cả khu vực nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân."

Diễn đàn Đô thị Việt Nam được chính thức thành lập ngày 22 tháng 10 năm 2003 trên cơ sở đồng thuận của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, thông qua một biên bản ghi nhớ (MOU) và đã được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam (văn bản số 514/VPCP-QHQT ngày 29/01/2003 của Văn phòng Chính phủ).

VUF nhằm chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết giữa các bộ ngành; các tổ chức khoa học, xã hội, chính trị; các tổ chức phi chính phủ; các nhà tại trợ quốc tế, với mục đích cùng phối hợp hành động góp phần tích cực xây dựng, cải thiện và thực hiện có hiệu quả các chính sách về quản lý và phát triển đô thị tại Việt Nam.

Văn phòng Diễn đàn Đô thị Việt Nam đặt tại Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.