Kỷ yếu "Hội thảo Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Tại Việt Nam- 2015": Kết hợp CHÍNH SÁCH CHO ĐÔ THỊ: Nhiệm vụ của chương trình đô thị OECD

17:37 | 25/06/15

Kết hợp CHÍNH SÁCH CHO ĐÔ THỊ: Nhiệm vụ của chương trình đô thị OECD

Oscar Huerta Melchor

Chuyên gia phân tích chính sách

Chương trình phát triển đô thị

 

(Vui lòng liên hệ với tác giả khi sử dụng nội dung bài viết làm tư liệu xuất bản, đăng tin, bài)