Kỷ yếu "Hội thảo Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Tại Việt Nam- 2015": Đô thị Tăng Trưởng Xanh– Thách thức, Bài học thực tiễn và Chiến lược của Liên minh các đô thị

16:45 | 25/06/15

Đô thị Tăng Trưởng Xanh – Thách thức, Bài học thực tiễn và Chiến lược của Liên minh các đô thị

Hội thảo Xây dựng Đô thị Tăng Trưởng Xanh Việt Nam 2015

Hà Nội 29/6/2015

 

Lê Diệu Anh

 Điều phối viên chương trình tại Việt Nam

Đô thị Tăng Trưởng Xanh–

Thách thức, Bài học thực tiễn và

Chiến lược của Liên minh các đô thị

(Vui lòng liên hệ tác giả trước khi sử dụng bài viết để đăng tải)