Liên hệ

Văn phòng Diễn đàn Đô thị Việt Nam

 

Phòng 401, 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 4 39760271 - máy lẻ 401

Fax: +84 4 39747421

Email: vuf.moc@gmail.com

http://diendandothi.vnhttp://vuf.vn